• Groensoft: Adressen en contacten overzicht
  1
  2
  3
  1
  Centraliseer al uw klanten, leveranciers, architecten, onderaannemers,...
  2
  Creëer een overzichtslijst op basis van persoonlijke criteria en sla die op in favorieten.
  3
  Zoek snel op naam, GSM-nummer, straat, e-mail, ... om een contact te vinden.
 • Groensoft: Adressen en contacten detail
  1
  2
  3
  1
  Het detailvenster van het adres bevat de adresgegevens, de contactinformatie, de toegewezen projecten,...
  2
  De adresmap bevat alle documenten, offerten, facturen, agenda items, mails,...
  3
  Maak vanuit de adresfiche een brief, fax, offerte, factuur,... aan.
 • Groensoft: Adressen en contacten foto
  1
  2
  1
  Voeg op eenvoudige wijze een afbeelding toe.
  2
  Voeg extra informatie toe aan uw dossier.
 • Groensoft: Adressen en contacten tuinontwerp
  1
  1
  Voeg bijlagen toe. Bvb. foto's, plannen,...